V části obce Zlín - Jaroslavice bude dne 22. 2. 2023 přerušena dodávka vody

31. ledna 2023

Společnost Vodárna Zlín a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody v části obce Zlín - Jaroslavice, ve středu 22. 2. 2023, od 7:30 do 13:00 hodin. 

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti (osazení vodoměru na VDJ) a bude se týkat odběratelů na ulicích:

Anenská - čp. 7, 22, 193, 102, 122, 103, 107, 121, 148, 112, 104, 105, 113 - 118
Smrková
Vrbová
V Dolině
U Lesa
Ve Svahu I
Ve Svahu II
Prudká
U Potoka
Svažitá - čp.212, 196, 191, 180, 179, 124, 126, 134, 127, 277, 182, 108 - 110

V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.