V části obce Zlín - Kudlov bude dne 28. 2. 2023 přerušena dodávka vody

8. února 2023

Společnost Vodárna Zlín a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody v části obce Zlín - Kudlov, v úterý 28. 2. 2023, od 7:30 do 13:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti (oprava napojení přeložky vodovodu) a bude se týkat odběratelů na ulicích:

Václavská - čp. 325

Klosova

Cvrčkova

Zemanova

Liškova

Koldova

Rozkopalova

Novotného

K Dálnici - čp. 745

V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.