V části obce Zlín – Lesní čtvrť bude dne 6. 4. 2023 přerušena dodávka vody

8. března 2023

Společnost Vodárna Zlín a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody v části obce Zlín – Lesní čtvrť, ve čtvrtek 6. 4. 2023, od 7:30 do 14:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti (výměna přírubových armatur) a bude se týkat odběratelů na ulicích:

Lesní čtvrť I-III

Borová

Křivá

Prostřední - celá, netýká se č.p. 6505, 2645, 2615, 6507, 2647, 2610, 2651, 2614, 2611, 2652, 6511, 2603, 2612, 2653, 6512, 2643, 2613, 6503, 2233, 2650, 6510, 2605, 6342, 2231, 6340, 2234 a 6343.

Příkrá - celá, netýká se č.p. 3060, 3059, 3321, 3711, 1509, 859, 2995, 2996, 2997, 2723, 6522, 2724, 6523, 2725, 3005, 5351, 5832, 1254, 6520, 2718, 2726, 2797, 2795, 2793, 6559, 2791, 6557, 2789, 6555, 2787, 7132, 2749, 2788, 6554, 2790, 6556, 6558, 2792, 6561, 2796, 2798 a 6562.

Pod Vrškem - týká se pouze č.p. 2758, 6537, 2760, 2761, 6538, 2762, 516, 2755, 6536, 2757, 2759, 2310, 6411, 2309, 6410, 2308, 6409, 6407, 2306, 2307, 6408, 6401, 2299, 2296, 2765, 6540, 2764, 2763, 6539, 2311, 6412, 2312, 6414, 2314, 2318, 6417, 2316, 6416, 2319, 2320, 6418, 2322, 6420, 6421 a 2323.

Dolní - týká se pouze č.p. 7017, 2844, 6609, 2890, 6583, 2838, 6584, 2839, 2836, 6581, 6582, 2837, 6575, 6576, 2829, 2828, 2826, 6574, 2827, 6569, 2819, 6568, 2818, 4332-6, 2948, 6621, 2947, 2949, 2950, 6622, 2953, 6625, 6624, 2952, 2951, 6623, 2296, 2297, 6399, 6401, 2299, 2298, 6400, 6403 a 2301.

V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.