V části obce Zlín - Příluky bude dne 10. 5. 2023 přerušena dodávka vody

19. dubna 2023

Společnost Vodárna Zlín a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody v části obce Zlín - Příluky, ve středu 10. 5. 2023, od 7:00 do 16:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti (přeložka vodovodu) a bude se týkat odběratelů v lokalitě:

Cecilka

Pekárenská

Staromlýnská

V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.