Cena vodného a stočného 2022

Aktuální informace:

Region Zlín Cena bez DPH Cena s DPH 10 %
  Kč/m3 Kč/m3
vodné 43,56 47,92
stočné 42,29 46,52
celkem 85,85 94,44
     
Průmyslový areál (bývalý Svit)    
vodné 52,83 58,11
stočné 42,29 46,52
celkem 95,12 104,63