V části obce Zlín – Chlum bude dne 20. 4. 2023 přerušena dodávka vody

28. března 2023

Společnost Vodárna Zlín a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody v části obce Zlín - Chlum, ve čtvrtek 20. 4. 2023, od 8:00 do 13:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti (výměna potrubí v ATS).

V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.