Fakturace

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou faktury, která musí být uhrazena v uvedené lhůtě splatnosti - 17 dní od data vystavení faktury. 
Chcete-li prospět životnímu prostředí, nechte si zasílat faktury za vodné a stočné elektronicky ve formátu PDF. Pokud budete chtít této moderní a praktické možnosti využít, kontaktujte nás e-mailem na zc@vodarnazlin.cz, prostřednictvím zákaznické linky nebo osobně v našich zákaznických centrech.

Před příchodem do našeho zákaznického centra je nutné si předem rezervovat den a hodinu v našem rezervačním systému, nebo prostřednictvím zákaznické linky: 705 696 696.

Vzor faktury

Faktura obsahuje:
• Základní platbu, která je za odebrané a odvedené množství vody,
• Zahrnuté zálohy, které odběratel uhradil v průběhu fakturovaného období,
• Výslednou částku k úhradě, případně částku, kterou odběratel obdrží zpět, pokud byly zálohy vyšší než základní platba.
Přeplatky do výše 100 Kč převádíme na další zálohy a částky od 101 Kč vracíme automaticky způsobem, jaký byl sjednán ve smlouvě. To znamená na účet uvedený ve smlouvě nebo složenkou na adresu pro doručování uvedenou ve smlouvě.
Informace na faktuře však mohou být i složitější, pokud v průběhu fakturovaného období došlo např. ještě k výměně vodoměru, změně ceny, změně kategorie apod.