Výrobní a ekonomická data


Hlavní ukazatele výroby pitné vody 
Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou: 173.289
Voda vyrobená určená k realizaci (tis. m3): 9.463
Počet provozovaných úpraven pitné vody: 7
Počet provozovaných vodojemů: 104
Počet vodovodních přípojek: 37.966
Celková délka provozovaných vodovodních řadů a sítí (km): 1.129
  
Hlavní ukazatele odvádění a čištění odpadních vod 
Objem čištěných odpadních vod (tis. m3): 14.018
Počet obyvatel připojených na kanalizační síť: 146.973
Počet provozovaných čistíren odpadních vod: 13
Počet přečerpacích stanic odpadních vod: 51
Počet kanalizačních přípojek: 27.873
Délka provozovaných kanalizačních sítí (km): 765
 
Specifická spotřeba vody na obyvatele a den (osoba/den)
Průměrná spotřeba vody na Zlínsku: 87 litrů