Zákazníci

Společnost Vodárna Zlín a.s. se snaží pohotově reagovat na stále rostoucí požadavky zákazníků a spotřebitelů, usiluje o zkvalitňování svých služeb a zároveň chce být svým zákazníkům neustále k dispozici, co nejlépe je informovat a projevit jim svou solidaritu.

Zákazníci

Pro vyřízení svých požadavků mohou zákazníci využít komfortnější bezkontaktní formu komunikace:
• e-mailem
• zasláním poštou
• datovou schránkou
• zákaznickou linku

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby:
bankovní spojení: Komerční banka, čísla účtů:
vodné a stočné: 123-3116840267/0100
ostatní práce: 8820257/0100

Pro osobní návštěvu v nejnutnějších případech jsou k dispozici zákaznická centra.