Ochrana vodoměru

A. Ochrana vodoměru před mrazem:

Je-li Váš vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě), nezapomeňte provést následující opatření:
•    Vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce, není izolace nutná),
•    Šachtu pečlivě zavřete,
•    Poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyrenem apod.),
•    V případě, kdy jsou odběry minimální nebo vůbec žádné např. na letních chatách, je nutné rozvody vody úplně vypustit.

Je-li Váš vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:
•    Ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí vhodných izolačních materiálů,
•    Prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí (například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru),
•    Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které by mohly navlhnout.

B. Ochrana vodoměru před vysokými teplotami:

Nejen extrémně nízké teploty, ale také teploty extrémně vysoké mohou způsobit poškození vodoměru. Vodoměry, které používáme pro měření množství dodané pitné vody, jsou citlivé měřicí přístroje, jejichž mechanizmus je vyroben z plastů vhodných pro styk s pitnou vodou do teploty cca 40° C. Voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodáváme, má teplotu přibližně 10 °C a nebude mít rozhodně nikdy teplotu vyšší než uvedených 40 °C. Teplá nebo horká voda se do vodoměru může dostat například při nefunkčnosti zpětného ventilu, či klapky.
V této souvislosti je potřeba upozornit na nutnost udržovat zpětné ventily ve Vaší vodovodní instalaci v provozuschopném stavu. K poškození vodoměru teplem může dojít například tehdy, když se odběratel snaží již zamrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, rozehřívat otevřeným ohněm. Po tomto zásahu zpravidla vodoměr už měřit nebude a je nutno jej vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru teplem je po jeho demontáži ve vodoměrné dílně naprosto zjevné.