Akce pro veřejnost

Den otevřených dveří 25. března 2024

Společnost Vodárna Zlín a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací na Zlínsku Vás u příležitosti oslav Světového dne vody srdečně zve na Den otevřených dveří, v pondělí 25. března 2024 v odpoledních hodinách. Exkurze povedou zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, kteří rovněž budou připraveni reagovat na případné dotazy návštěvníků.

UV Klecuvka

Doby prohlídek na úpravnách vody:

ÚV Klečůvka    minirozbory / prohlídka laboratoře

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ÚV Tlumačov

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Součástí akce Den otevřených dveří bude rovněž zpřístupnění pracoviště laboratoře na ÚV Klečůvka, kde se zájemci o exkurzi seznámí s laboratorními činnostmi, přístrojovým vybavením a nabídkou laboratorních služeb. Účastníkům budou poskytnuty informace o zjištění kvality vody ve studních, co znamenají jednotlivé ukazatele rozboru vody, či informace o kvalitě pitné vody ve vodovodním řadu.

Zájemci si zde také mohou nechat provést rychlý mini rozbor vody ze své studny, kterou si přinesou s sebou. Voda musí být v čisté plastové láhvi od neslazené minerálky, požadovaný objem vody je minimálně 0,5 l. Na místě tak lze zjistit pouze orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amonných iontů.

Příchozí si mohou objednat na pracovišti zkušební laboratoře č. 1781 akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 podrobný rozbor vody ze studny za zvýhodněnou cenu 950 Kč (s DPH).