Akce pro veřejnost

Den otevřených dveří

Společnost Vodárna Zlín a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací na Zlínsku u příležitosti oslav Světového dne vody pořádá každoročně Den otevřených dveří.

let. snímek ČOV Zlín

Exkurze provádí zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního hospodářství, kteří jsou připraveni reagovat na případné dotazy návštěvníků.