Odečet vodoměru

Odečty vodoměrů sloužící pro vyúčtování vodného a stočného (fakturační odečty) provádí dodavatel v pravidelných intervalech vyplývajících ze smluvního ujednání.

Mimo tyto odečty provádí dodavatel podle interní potřeby odečty kontrolní.

Z provozně technických důvodů nelze stanovit přesný den a čas fakturačního odečtu.

Zaměstnanci společnosti Vodárna Zlín a.s. (odečítači), kteří provádějí odečty vodoměrů mají povinnost se na vyzvání prokázat služebním průkazem. Zákazník si též může ověřit totožnost odečítače na zákaznické lince 705 696 696.

Podle zákona č. 274/2001 Sb. je odběratel povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud Vás náš zaměstnanec opakovaně nezastihne, reagujte prosím na jeho písemný vzkaz. Děkujeme Vám za spolupráci.