Služby

Společnost Vodárna Zlín a.s., jejíž hlavní činností je provozování vodohospodářských zařízení, vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nabízí svým zákazníkům také další služby, které si zákazníci musí předem objednat a jsou poskytovány za úhradu. 

Služby

 • Napojení na kanalizační síť
 • Napojení na vodovodní síť
 • Vyjádření
 • Laboratorní služby
 • Náhradní zásobování pitnou vodou
 • Vyhledávání poruch vodovodních řadů
 • Uzavírání vody na objednávku
 • Vytyčování tray sítí v provozování společnosti
 • Monitoring kanalizační sitě
 • Čištění kanalizačních přípojek a stok
 • Vyvážení jímek a likvidace odpadních vod na ČOV
 • Deratizace