Laboratorní služby

Laboratoř společnosti Vodárna Zlín a.s., oddělení Kontroly kvality vody, poskytuje externě zajišťované laboratorní činnosti ve zkušebních laboratořích akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Osvědčení o akreditaci č. 513/2022 ze dne 31.10.2022 CZ
Osvědčení o akreditaci č. 513/2022 ze dne 31.10.2022 EN

Laboratorní služby

Příjem vzorků do laboratoře:
Chemický rozbor
PO - ČT         7:00 - 14:40 hod.
PÁ                 7:00 - 10:00 hod.
Mikrobiologický rozbor
PO - ST         7:00 - 14:40 hod.
ČT                 7:00 - 12:00 hod.

V případě vlastního odběru vzorku je nezbytné postupovat podle následujících pokynů:

POKYNY ZÁKAZNÍKŮM PRO ODBĚR A UCHOVÁNÍ VZORKŮ PITNÉ VODY
Postup pro odběr vzorku z vodovodního kohoutku nebo ruční pumpy:
- Před odběrem si umýt ruce.
- Odstranit z kohoutku veškeré rušivé doplňky – perlátory, nástavce.
- Vzorkovací kohoutek ideálně vydezinfikovat vhodným dezinfekčním prostředkem.
- Provést krátkodobý proplach při středním proudu v trvání cca 3 min. bez přerušení za účelem odstranění vlivu dezinfekčního prostředku a ustálení teploty.
- Vlastní vzorek se odebírá do 2 vzorkovnic, které je nutné si předem vyzvednout v laboratoři Zlín, ÚV Klečůvka.
 - Prvně odebrat vzorek do sterilní vzorkovnice (mikrobiologický rozbor).
- Sterilní vzorkovnice se nevyplachuje, plní se najednou do ¾ svého objemu, cca 2 cm pod hrdlo (neodlévat), při plnění je nutné dbát na to, aby se zabránilo kontaminaci hrdla a zátky vzorkovnice. Po naplnění ihned uzavřít zátkou.
- Poté odebrat vzorek do druhé plastové láhve (chemický rozbor). 
- Láhev předem důkladně propláchnout odebíranou vodou. Následně vodu nechat pomalu odtékat do vzorkovnice tak, aby došlo asi 2x k výměně objemu vody v láhvi.
- Láhev zcela naplnit a uzavřít tak, aby nad vzorkem nebyl žádný vzduch.

Uchování vzorku:
- Odebraný vzorek bezodkladně předat do laboratoře. V případě vzorku odebraného
v pozdních hodinách den před doručením do laboratoře uchovávat vzorek vody
v chladničce a předat do laboratoře nejpozději do 20 hod. po odběru.

Ceny služeb vycházejí z platného ceníku oddělení Kontroly kvality vody. Vzhledem ke snaze o individuální přístup k zákazníkům prosím kontaktujte s Vaší poptávkou laboratoře na níže uvedených kontaktech.

Kontakty na pracoviště laboratoře:
Pracovní doba: PO – PÁ 7:00 - 15:00 hod.
(E) laboratore@vodarnazlin.cz
Oddělení Kontroly kvality vody, ÚV Klečůvka 99, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, (T) 577 901 654