Vyhledávání poruch vodovodních řadů

Vyhledávání je prováděno pomocí nejmodernější měřící a diagnostické techniky.

  • Vyhledávání úniků pitné vody je prováděno pomocí nejmodernější měřící a diagnostické techniky
  • Před vlastním měřením je třeba doručit písemnou objednávku a na místě pak s našimi zaměstnanci uzavřít smlouvu o provedení prací, po ukončení potvrdit výkaz
  • Po celou dobu měření je třeba zajistit účast odpovědného pracovníka objednatele
  • Základním předpokladem úspěšného měření je znalost polohy, průměru a materiálu vedení
  • Velmi obtížně se hledají poruchy na potrubí z umělé hmoty a různých materiálů bez přesné informace o místech jejich rozhraní
  • Prakticky nemožné je vyhledání poruchy na potrubí, kde bylo použito opravného třmenu
  • Velmi obtížně se hledají úniky vody pod 20 m³/den, nehledatelné jsou úniky pod 10 m³/den, proto je třeba předem prověřit, o jak velký únik vody se jedná
  • Potrubí, na němž se porucha hledá, musí být pod tlakem min. 200kPa (2 at)

tel.: 577 124 125, Pavel Bilavčík (Zlín), pavel.bilavcik@vodarnazlin.cz
tel.: 577 124 124, Jiří Janečka (Zlín), jiri.janecka@vodarnazlin.cz
tel.: 577 131 279, Vlastimil Šmigura (Luhačovice), vlastimil.smigura@vodarnazlin.cz
tel.: 577 343 685, Zdeněk Jaroš (Slavičín), zdenek.jaros@vodarnazlin.cz

Formulář ke stažení: Objednávka prací.