Vytyčování trasy sítí v provozování společnosti

Vyhledání podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí různými metodami.
 
• Vyhledání podzemních vedení se provádí obdobně jako všechna hledání kovových předmětů a kabelů indukčními metodami, které jsou samy o sobě značně nepřesné a snadno ovlivnitelné vlivy okolí (kabely v souběhu a křižující vedení, cizí silná elmag. pole). Kabely vyhledává měřící vůz zásadně jen ty, jejichž provozovatelem je Vodárna Zlín a.s., u ostatních nutno požádat o vytyčení jejich správce.

• V případě určení polohy nevodivých kanalizačních stok (např. prostý beton, plast), které nejsou opatřeny vodícím kabelem (nelze použít indukční metody), se trasa stoky vytyčuje pomocí průmyslové kamery s lokalizačním zařízením. Pro samotné měření je vhodné předem připravit na straně zákazníka veškeré dostupné podklady – situace sítě, mapy atd.

• Před vlastním měřením nutno předat osádce vozu písemnou objednávku a uzavřít na místě smlouvu o provedení prací, po provedení potvrdit výkaz provedených prací. Účast odpovědného pracovníka objednatele je po celou dobu samozřejmostí.

Kontakt:
• Vytyčení vodovodní sítě 
tel.: 577 124 125, Pavel Bilavčík, pavel.bilavcik@vodarnazlin.cz (oblast Zlín)
tel.: 577 131 279, Vlastimil Šmigura, vlastimil.smigura@vodarnazlin.cz (oblast Luhačovice)
tel.: 577 343 685, Zdeněk Jaroš (oblast Slavičín, Valašské Klobouky)
    
• Vytyčení kanalizační sítě 
tel.: 577 124 141, 723 714 142, Marek Dočkal, marek.dockal@vodarnazlin.cz (v prac. době 7:00-15:00 hod)
tel.: 577 124 232, Ing. Petr Kohner petr.kohner@vodarnazlin.cz
 
Formulář ke stažení: Objednávka prací.