Vyvážení jímek a likvidace odpadních vod na ČOV

Vyvážení jímek a likvidace odpadních vod na ČOV

  • Vyvážení bezodtokových jímek, septiků, domovních ČOV a likvidace odpadních vod na objednávku
  • Vyvážení bezodtokových jímek, septiků, domovních ČOV a likvidace odpadních vod probíhá vždy na objednávku ve stanovených dnech (úterý, středa)
  • Jednorázovou likvidaci odpadních vod provádíme na objednávku, v té je třeba uvést charakter vod, předpokládané množství a údaj o lokalitě původu
  • V případě opakované likvidace odpadních vod je vyhotovena písemná smlouva
  • Odpadní vody musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu příslušné obce.
  • Neprovádíme likvidaci průmyslových odpadních vod, odpadů či kalů (např. obsahy odlučovačů ropných látek, lapačů tuků apod.)Vyvážení odpadních vod provádíme těmito vozidly:

Zlínsko: Vozidlo MB Atego: délka 7,25 m, šířka 2,5m, výška 3,72m. Objem kalové cisterny 6,5m3.
Luhačovicko: Vozidlo Renault Midlum: délka 6,95m, šířka 2,41m, výška 3,04m. Objem kalové cisterny 5m3

Kontakt:
tel.: 577 124 141, 723 714 142 (7.00-15.00), Marek Dočkal, 88Eo1W8gYdnvQOQn-_nB4Zpd4gkmb
tel.: 577 124 232, Ing. Petr Kohner, _.GBO9e%9.EjGKlgZ8ExRjba95pJ

Jiné typy odpadních vod - kontakt:

tel.: 577 124 226, Ing. Ivan Mudrák, 4onxO_k-~8xjGKlgZ8ExRjba95pJ

Formulář ke stažení: Objednávka prací.