Monitoring kanalizační sítě

Kontrola je prováděna průmyslovou inspekční kamerou (kamera na podvozku s vlastním pohonem projíždí stokou). Je možné provádět inspekci kanalizačních přípojek (od DN 100 - do DN 200) nebo kanalizačních stok (DN 250 - DN 600).
 
• Monitoring je realizován na základě objednávky, v té je třeba uvést rozsah požadovaných prací, profil, materiál a délku potrubí.Před vlastní prohlídkou musí být provedeno pročištění kanalizace (lze rovněž objednat u naší společnosti – samostatně nebo jako součást přípravných prací pro vlastní monitoring) a zajištěn přístup do kanalizace (revizní či vstupní šachta)
• Výstupem služby je protokol o prohlídce kanalizace a videozáznam (na DVD nebo flash-disku)

Kontakt:
tel.: 577 124 141, 723 714 142 (7.00-15.00), Marek Dočkal, marek.dockal@vodarnazlin.cz
tel.: 577 124 232, Ing. Petr Kohner, petr.kohner@vodarnazlin.cz

Formulář ke stažení: Objednávka prací.