Certifikace

Vodárna Zlín a.s. podává v těchto dnech žádost na certifikační orgán pro certifikaci integrovaného systému managementu. Cílem společnosti je zavést ve Vodárně Zlín a.s. systém managementu k dubnu 2023, a do té doby připravit veškerou potřebnou dokumentaci na jednotlivé stupně certifikace. 

Politika ISM
Politika systému protikorupčního managementu (AbMS)

Žádat budeme o certifikaci systému:
ČSN EN ISO 9001:2016 - systém managementu kvality
ČSN EN ISO 14001:2016 - systém managementu environmentu
ČSN EN ISO 50001:2019 - systém managementu hospodaření s energií
ČSN ISO 45001:2018 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vodárna Zlín a.s. zahájila práce na implementaci systému protikorupčního managementu (AbMS). Zároveň byla podána žádost na certifikační orgán. Cílem společnosti je zavést ve Vodárně Zlín a.s. AbMS k listopadu 2022. 

Žádáme o certifikaci systému:
ČSN EN ISO 37001:2016 - systém protikorupčního managementu