Certifikace

Vodárna Zlín a.s. podává v těchto dnech žádost na certifikační orgán pro certifikaci integrovaného systému managementu. Cílem společnosti je zavést ve Vodárně Zlín a.s. systém managementu k dubnu 2023, a do té doby připravit veškerou potřebnou dokumentaci na jednotlivé stupně certifikace. 

Politika ISM
Politika systému protikorupčního managementu (AbMS)

Certifikace:

Osvědčení o akreditaci č. 513/2022 ze dne 31.10.2022 CZ
Osvědčení o akreditaci č. 513/2022 ze dne 31.10.2022 EN
ČSN ISO 37001:2016 - systém protikorupčního managementu (AbMS)


Žádat budeme o certifikaci systému:
ČSN EN ISO 9001:2016 - systém managementu kvality
ČSN EN ISO 14001:2016 - systém managementu environmentu
ČSN EN ISO 50001:2019 - systém managementu hospodaření s energií
ČSN ISO 45001:2018 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci