Certifikace

Společnost Vodárna Zlín a.s. byla úspěšně certifikována a má zaveden integrovaný systém řízení (ISM) v souladu s požadavky norem:

Politika ISM
Politika systému protikorupčního managementu (AbMS)

Certifikace:

Osvědčení o akreditaci č. 513/2022 ze dne 31.10.2022 CZ
Osvědčení o akreditaci č. 513/2022 ze dne 31.10.2022 EN
ČSN ISO 37001:2016 - systém protikorupčního managementu (AbMS)
ČSN EN ISO 9001:2016 - systém managementu kvality
ČSN EN ISO 14001:2016 - systém managementu environmentu
ČSN EN ISO 50001:2019 - systém managementu hospodaření s energií
ČSN ISO 45001:2018 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci