Etika a Compliance

Etický kodex
Společnost Vodárna Zlín a.s. se řídí morálními a etickými standardy, kterými jsou profesionalita, loajalita, vztah k životnímu prostředí a také jednání přispívající k dobrému jménu firmy.
Etický kodex
Etický kodex.pdf

Protikorupční etický kodex
Popisuje zásady a postupy, jejichž cílem je naplňovat snahu společnosti o bezvýhradné vyloučení veškerých forem korupce a nekalého či podobného jednání a dodržování předpisů a nejlepších postupů této oblasti.
Protikorupční etický kodex
Protikorupční etický kodex.pdf