Deratizace

Jedná se o proces likvidace hlodavců, zejména potkanů různými prostředky. Vodárna Zlín, a.s. provádí pravidelnou deratizaci kanalizačních stok, které provozuje, případně může zajistit externí firmou deratizaci jiných stok (např. areálové kanalizace).

Likvidace potkanů má dva důvody: zdravotně-hygienický, protože potkani přenášejí množství nemocí a ekonomický, kdy potkani způsobují svou činností velké škody. Kanalizační síť je domovem velkého množství potkanů. Nejenom zbytky u popelnic, ale také tím, co vše doma spláchneme nebo na ulici naházíme do kanálů, přispíváme k životu těchto škůdců.

Plošná deratizace se provádí pulzační metodou pomocí kombinované nástrahy. To je směs granulí a zrna v mikrotenových sáčcích, která je ošetřena tak, aby byla odolná proti vlhkosti. Účinnou látkou je antikoagulant, který zabraňuje srážlivosti krve a hlodavci tak bezbolestně hynou asi po 7 dnech na vnitřní vykrvácení.

Ve všech provozovaných lokalitách se provádí deratizace pravidelně, dochází tak ke korigování početního stavu potkanů na přiměřené úrovni (2x ročně jaro a podzim). Někdy je nutné provést v průběhu roku i doplňkové lokální ošetření ložisek se zvýšeným výskytem hlodavců. Pokud se takové ložisko někde vyskytne, mohou je občané nahlásit u nás.

Kontakt:
tel.: 577 124 232, Ing. Petr Kohner, _.GBO9e%9.EjGKlgZ8ExRjba95pJ