Čištění kanalizačních přípojek a stok

Čištění se provádí pomocí kombinovaných kanalizačních vozidel (tlakových a sacích) popř. sacího vozidla s přívěsným hydročističem. Volba jejich použití závisí na konkrétních podmínkách, které je nutné před zahájením prací prověřit. Použitelnost nasazené techniky je pro kanalizační přípojky v profilech DN 100 - DN 200 nebo kanalizační stoky v dimenzích DN 250 - DN 600.

  • Čištění je realizováno na základě objednávky, v té je třeba uvést rozsah požadovaných prací, profil, materiál a délku potrubí, popř. další doplňující informace (např. stupeň zanesení potrubí sedimenty)
  • Objednatel služby musí zajistit u prací na soukromých pozemcích přístup (příjezd) pro kanalizační techniku (volný pruh šířky cca 3 m, pokud možno zpevněný)
  • Poskytované služby jsou limitovány počasím, čištění kanalizací a přípojek pomocí tlakové vody nelze provádět v zimním období při teplotě nižší než - 3 oC

Kontakt:
tel.: 577 124 141, 723 714 142 (7.00-15.00h), Marek Dočkal, marek.dockal@vodarnazlin.cz
tel.: 577 124 232, Ing. Petr Kohner, petr.kohner@vodarnazlin.cz

Formulář ke stažení: Objednávka prací.