V části obce Zlín - Jaroslavice bude dne 8. 2. 2023 přerušena dodávka vody

17. ledna 2023

Společnost Vodárna Zlín a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody v části obce Zlín - Jaroslavice, ve středu 8. 2. 2023, od 7:30 do 14:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti (osazení vodoměru na VDJ) a bude se týkat odběratelů na ulicích:

Anenská - čp. 250, 169, 320, 249, 243, 119, 99, 39, 149, 275, 40, 41, 42, 12, 155, 315, 245, 342, 3, 265, 311, 163, 162, 154, 253, 323, 15, 326, 195, 1, 270, 16, 158, 159, 18, 152, 20

Chrástka

Kúsek

Dubovina

Pod Dubovinou

Pasíčka

Lísková

Březová

Svažitá - čp.328, 284, 273, 217, 218, 288, 400 011 146

V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.