V části obce Zlín – Lužkovice bude dne 5. 10. 2022 přerušena dodávka vody

21. září 2022

Společnost Vodárna Zlín a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody vody v části obce Zlín, Lužkovice, ve středu 5. 10. 2022, od 8:00 do 13:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti (rekonstrukce vodovodní přípojky pro skladové objekty fy CREAM) a bude se týkat odběratelů v lokalitě:

Lůžkovice - čp. 78, 76

V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody. 

V případě dotazů volejte na zákaznickou linku: 705 696 696