V části obce Zlín – Na Výsluní bude dne 19. 4. 2023 přerušena dodávka vody

28. března 2023

Společnost Vodárna Zlín a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody v části obce Zlín - Na Výsluní, ve středu 19. 4. 2023, od 7:30 do 14:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti (rekonstrukce přípojky, výměna hl. uzávěru přípojky) a bude se týkat odběratelů v lokalitě:

Na Výsluní,
Pod Nivami,
Zátiší

V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody