V části obce Zlín – střed města bude dne 22. 4. 2023 přerušena dodávka vody

29. března 2023

Společnost Vodárna Zlín a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody v části obce Zlín - střed města, v sobotu 22. 4. 2023, od 7:00 do 20:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu plánovaných prací na vodovodní síti (Rekonstrukce křižovatky Zlín, Březnická - přeložka vodovodu DN200 + výměna šoupáků) a bude se týkat odběratelů v lokalitě:

U zimního stadionu - čp. 4286

Březnická - čp. 5659, 5565, 5566, 5567, 1275, 1519, 1528, 1529

Nad Ovčírnou I, II, III, IV, V

Nám. TGM - kromě čp.3669, 5555 (UTB), 5556 (KUC)

Růmy

Hrnčířská

Hradská - čp. 341, 609, 810, 595

Nám. Práce - čp. 2512 (hotel Moskva), 2523 (OD Prior-pouze horní tl. pásmo)

Areál Svit - 21/2, 32, 34 - Cream Estate, 31 - Euroclinicum, 21 - Zlínský kraj, 33 - Pronext a Trelleborg

V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.