V obci Napajedla bude dne 17. 5. 2023 přerušena dodávka vody

27. dubna 2023

Společnost Vodárna Zlín a.s. informuje o přerušení dodávky pitné vody v obci Napajedla, ul. Zábraní, ve středu 17. 5. 2023, od 7:30 do 18:00 hodin.

Odstávka vody bude z důvodu servisních prací na vodovodní síti (přeložka vodovodu) a bude se týkat odběratelů v lokalitě:

Zahradní
Bartošova
Husova
Zábraní
Jiráskova
Komenského

V této souvislosti vyzývá společnost Vodárna Zlín a.s. všechny odběratele k předzásobení se pitnou vodou i pro užitkové účely. V průběhu vypouštění, napouštění a následující den po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody. Pozor: V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.